8. Baltijas WISE konference, 2019.gada 9.-10.martā, Rīgā

8. Baltijas WISE konference

«Vairāk klientu, pārdošanu, ieņēmumu!»

Organizatori:
9.-10. martā
Rīgā, Latvijā

Kā tas bija?

8.Baltijas WISE konferences pēcrelīze.

9.-10. martā Rīgā notika 8. Baltijas
WISE konference.

Pavasara sākumā, 9. un 10. martā, Rīgā notika 8. Baltijas WISE konference. Tajā piedalījās 104 cilvēki no Baltijas valstīm, Ukrainas, Krievijas un Somijas! Tie ir uzņēmēji, vadītāji, dažādu jomu speciālisti, konsultanti, kā arī First Baltic Hubbard College of Administration konsultanti-absolventi.

Šogad konference tika veltīta vienmēr aktuālai tēmai: “Vairāk klientu, pārdošanu, ieņēmumu!” Bija sagatavota informācija par mārketingu, reklāmu, personāla atbildības paaugstināšanu un komandas veidošanu.

Konferences programma tika izstrādāta, lai aplūkotu jautājumu par pārdošanu un ieņēmumu palielināšanu no dažādiem skatu punktiem: gan efektīvas komandas veidošanas (apmācība, atbildība, kvalifikācija, efektivitātes rādītāji), gan no mārketinga un reklāmas (virzīšanas kanāli, interneta mārketings, strādājošie rīki) pozīcijas.

Viens no galvenajiem notikumiem šajā konferencē bija oficiālā tiešsaistes apmācību atklāšana programmai "WISE Konsultants"! Apmācība strādā uz StudyJet platformas – ar apmācības tehnoloģijas izmantošanu instruktora vadībā online režīmā un ar mūsdienīgākās IT-tehnoloģijas palīdzību! Tiešsaistes apmacība ļaus kļūt par sertificētu WISE konsultantu, nepārtraucot darbu un atrodoties jebkurā pasaules punktā!


Skatiet zemāk konferences fotoatskaiti un dalībnieku atsauksmes.

Konference sākās ar tradicionālo dalībnieku reģistrāciju, drukas materiālu iepazīšanu latviešu un krievu valodā, komunikāciju ar lektoriem, First Baltic Hubbard College of Administration darbiniekiem, WISE Uzņēmēju kluba biedriem un citiem dalībniekiem.


1. diena: Kā palielināt ienākumus ar ierobežotiem resursiem. Nepieciešamo instrumentu un precīzu soļu pārskats.

WISE Baltijas uzņēmēju kluba priekšsēdētājs Aleksandrs Konstantinovs svinīgi atklāja 8. Baltijas WISE konferenci Rīgā. Viņš iepazīstināja ar Jevgēniju Suharevu (WISE NVS un Baltijas valstu asociācijas prezidente), un Jevgēnija sveica dalībniekus trīs valodās!


Konferences pirmo semināru novadīja Andrey Kruglov, sertificēts WISE konsultants, First Baltic Hubbard College of Administration licences turētājs. Andrey izmanto Hubbard Management System vairāk nekā 25 gadus. Viņš plašāk pastāstīja par tēmu: “Kā izrauties no apļa un saglabāt biznesu.”

Andrey uzstāšanās bija veltīta efektīviem pārvaldes instrumentiem – ko nepieciešams zināt un pielietot jebkuram īpašniekam un vadītājam.

Viņš aplūkoja īpaši svarīgus instrumentus jebkura uzņēmuma darbībai (mērķi, know-how, instrumenti), kā arī uz Hubbard College piemēra demonstrēja, kā šos instrumentus var izmantot. Andrey parādīja, cik svarīgi ir nodalīt to cilvēku funkcijas, kas rada uzņēmuma, vadītāju un darbinieku mērķus.

Andrey rādīja L.Rona Habarda citātu ar produkta definīciju un pēc tam ilustrēja to ar dažādiem piemēriem.

Viņš arī aplūkoja “pārmērīgas” paplašināšanās situāciju, kad uzņēmuma īpašnieki baidās no uzņēmuma augšanas pārslodzes dēļ, un uzreiz iepazīstināja ar rīkiem, kas ļaus tikt ar to galā.


Nākamā uzstājās Jevgēnija Suhareva, WISE NVS un Baltijas valstu asociācijas prezidente. Vadības, PR un mārketinga jomu speciāliste. Semināra tēma: “Uzņēmuma īpašnieks, kas viņš ir?”

Savas uzstāšanās ietvaros Jevgēnija pastāstīja par pārvaldības instrumentiem, kurus var izmantot jebkurš īpašnieks un vadītājs darba efektivitātes paaugstināšanai – gan personīgi, gan uzņēmumam kopumā. Kā arī par iespējām, kuras nodrošina WISE asociācija, WISE biedrības iespējām uzņēmējiem. Tika prezentēti daži vēsturiski fakti – kā izveidojās un attīstījās Hubbard Management System, kas deva dalībniekiem atbildi uz jautājumu, kāpēc šī tehnoloģija ir efektīva pat nestabilas ekonomikas apstākļos un kāpēc tā var palīdzēt!

Viņa izvirzīja jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma ieņēmumu un apgrozījuma palielināšanu, kā arī kas tam traucē. Parādīja vienu no vadītāja pārslodzes iemesliem, veidu, kā to var ātri novērst, palielinot savu un komandas efektivitāti!

Jevgēnija prezentēja biznesa rīkus (viens no WISE pārbaudes sarakstiem biznesa problēmu risināšanai) un paskaidroja, kā to var izmantot ieņēmumu paaugstināšanai uzreiz pēc konferences.

Andrejs Medvediks (projekta “WISE katalogs” neaizstājamais direktors) pastāstīja par vienu no WISE biedrības priekšrocībām – WISE katalogu – sava veida WISE biedra kontaktu grāmatu, ko var izmantot, lai atrastu partnerus un piegādātājus.


Nākamais lektors bija Jevgēnijs Frolovs. Viņš ir divu jaunattīstības uzņēmumu īpašnieks. Viņam ir divdesmit gadu uzņēmējdarbības pieredze. Viņš uzstajās ar tēmu: “Kā paaugstināt personāla atbildību un izveidot spēcīgu komandu?”

Jevgēnijs pastāstīja auditorijai, kā veidot spēcīgu komandu, paaugstinot personāla atbildību. Dalījās ar idejām un piemēriem, kā līdera personība un spēks ietekmē personālu un efektivitāti kopumā.

Jevgēnijs piedāvāja konferences dalībniekiem ļoti interesantus un noderīgus vingrinājumus, kas ļauj jebkuram komandas biedram (vadītājiem un darbiniekiem) palielināt personīgās dzīves spēku un pārliecību. Parādīja efektīvas komandas izveides posmus – no mērķu izvirzīšanas līdz darbinieku pieņemšanas laikam līdz turpmākā darbinieka zināšanu pastiprināšanai.

Klausītājiem lielu iespaidu atstāja kļūdu piemēri, kuras vadītājs var pieļaut attiecībā pret darbiniekiem un kuras var izjaukt pat sākotnēji labu komandu. Protams, lektors deva vingrinājumus, kas ļauj izstrādāt pareizu pieeju komandas vadībai un izvairīties no līdzīgām kļūdām.


Noslēdzošā konferences 1.dienas uzstāšanās bija tiešsaistes apmācību programmas “WISE Konsultants” prezentācija.

Šī apmacība ir pēc First Baltic Hubbard College of Administration programmas, kurai ir vairākas priekšrocības:


2.diena. Mārketings un attīstības veicināšana. Praktiski instrumenti un pārbaudes saraksti.

Pirmā lektore bija Mārīte Ukase Konstantinova - First Baltic Hubbard College of Administration direktore. Viņa pastāstīja par apmācību iespējām koledžā (klātienes un tiešsaistes) un šāda veida apmācības priekšrocībām – kādas zināšanas un prasmes var iegūt jebkurš uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs. Un kā šī izglītības iestāde var palīdzēt īpašniekam, kurš vēlas paaugstināt personāla kvalifikāciju.


Pēc tam uzstājās Darja Strukova. Blogere un attīstības speciāliste. Vairāk kā 12 gadus virza kompānijas tirgū, izmantojot bezmaksas vai zemu izmaksu izplatīšanas kanālus. Darja uzstājās ar tēmu: “Bezmaksas interneta veicināšanas metodes.”

Seminārs notika “Notikums-stratēģija-darbība-rezultāts” formātā. Tas ļāva īsi un skaidri noteikt darbības secību mārketinga laikā un izskatīt pēc iespējas vairāk veiksmīgus notikumus. Datus dalībnieki var pielietot jau tagad, kas ir īpaši vērtīgi, jo Darjas galvenās mārketinga metodes ir bezmaksas.

Darjas unikālā pieeja - abpusēji izdevīga apmaiņa starp dažādām organizācijām un slavenām personībām, sadarbībā ar kuriem nav vajadzīgas būtiskas finanšu izmaksas.

Viņa dalījās ar vēstules izsūtīšanas sastādīšanas noslēpumiem, kuras izsauc labu reakciju, un pastāstīja par sadarbības metodēm ar plašsaziņas līdzekļiem. Katra uzņēmuma notikuma apraksts satur vērtīgus attīstības veicināšanas elementus, kuras var radīt labu klientu plūsmu.

Viņa arī izskatīja personīga zīmola tēmu, izmantojot savu piemēru – runāja par savu pieredzi, personīga zīmola veidošanas un uzturēšanas metodēm, pastāstīja, kādus kanālus viņa izmanto.

Pēc pātraukuma uzstājās Antons Jeļņickis. Biznesa treneris. Viens no labākajiem interneta tirdzniecības speciālistiem. Warner Brothers vajadzībām izveidojis reklāmas pielikumu aplikācijā "Вконтакте", kurš vīrusa efekta dēļ piesaistīja 2 000 000 bezmaksas skatījumu divu mēnešu laikā. Antons pastāstīja par to, “kā pieņemt darbā interneta mārketologu”.

No sākuma Antons “uzsildīja” auditoriju, iepazīstinot ar pamatjēdzieniem internetmārketingā, un veica nelielus vingrinājumus, lai pastiprinātu saņemtās zināšanas. Pēc tam dalībnieki varēja viegli orientēties terminos un apgūt mārketinga internetspeciālistu izvēles svarīgākos kritērijus.

Tālāk Antons pastāstīja par pārdošanas piltuvi, tās izskatu un uzlabojumu. Tika prezentētas vienkāršas vieglas shēmas ar pārdošanas piltuvēm, ar papildus stadiju ieviešanas iespējām.

Viņš uztaisīja detalizētu pārskatu, kādas ir mārketinga internetspeciālista specialīzācijas, izskatīja uzdevumus, kurus viņi var atrisināt, kā arī darba algu līmeņus visiem speciālistiem atbilstoši prasmēm.

Noderīga bija informācija par interneta mārketinga speciālista novērtēšanas kritērijiem atlases un darba procesa laikā, novērtēšana ļaus atšķirt īstu speciālistu no viltus. Šie dati noderīgi gan vadītājiem, gan pašiem interneta mārketinga speciālistiem, jo tie ļauj redzēt savas pilnveidošanas virzienus.


Noslēdzošais 8. Baltijas WISE konferences notikums - “Prāta vētra”.

Dalībnieki sadalījās 6-8 cilvēku grupās un sāka strādāt pēc speciālas shēmas: rindas kārtībā katrs stāstīja par sevi, par darbības jomu, kā arī par problēmu uzņēmējdarbībā. Citi dalībnieki izteica savas idejas, lai atrisinātu šo problēmu minūtes laikā. Idejas netika apspriestas – tā bija plūsma, no kuras dalībnieks varēja ņemt sev interesantas un nepieciešamas idejas un datus.

Tā ir ļoti enerģiska darbība, tajā ir daudz “dzīves” un idejas, kuras var saņemt no dalībniekiem, ir ar viedokli un pieredzi no cita skatu punkta. Tas vienmēr ir radošs notikums – un to var raksturot kā “biznesa mākslu”.


Konferences noslēgumā Andrey Kruglov un Mārīte Konstantinova pastāstīja par First Baltic Hubbard College of Administration piedāvātajām iespējām, lai palielinātu darbinieku efektivitāti un kompetenci. Pēc visas konferences programmas noslēguma dalībnieki jau ar lielāku izpratni varēja apsvērt tālākās izglītības iespējas un plānot nākamos soļus.

Andrey arī veica 8. Baltijas WISE konferences apkopojumu.

Pārtraukumos konferences dalībnieki veiksmīgi komunicēja savā starpā, atrada biznesa partnerus un jaunus klientus. Daudzi no klātesošajiem jau bija savstarpēji pazīstami un priecācās par tikšanos. Viņi labprāt atstāja atsauksmes, stāstot par pasākuma un iegūto zināšanu svarīgumu.

Šeit ir dažas no tām:

“Lektori palīdzēja gan "palidot pa radošajiem mākoņiem," gan “nolaisties uz zemes” un saprast, kas jāizdara, lai uzņēmumā efektīvi darbotos pārdošanas un projektu organizēšanas sistēmas. Ļoti labi sabalansējās teorija ar praktiskām idejām. Nolēmu pievērsties abiem - gan jaunu ideju realizācijai, gan sistēmas nostiprināšanai.”

U.Z.

“Pirmajā konferences dienā ieguvu vērtīgu skatījumu un izveidoju sarakstus, kā efektīvi turpināt attīstīt uzņēmumu. Otrajā dienā vērtīgu apstiprinājumu guvu par to, ka intuitīvi pareizi darbojos mārketinga jomā, proti, ieguvu vērtīgas atziņas un instrumentus.”

L.K.

“Paldies, ka beidzot saorganizējāt konferenci par tik svarīgu tēmu. Dati bija patiešām svarīgi un pielietojami, iedvesmojoši. Organizatoriskā ziņā viss bija kolosāli.”

L.G.

“Iepazinu tuvāk gan zināmus, gan dažus jaunus cilvēkus. Ieguvu daudz vērtīgas informācijas, reālus un pārbaudītus instrumentus, ko izmēģināt praksē arī savā profesionālajā darbībā, jaunus kontaktus. Paldies.”

L.R.

“Bija vērts pārvarēt vairākas barjeras un šaubas, lai varētu piedalīties šajā konferencē. Jau WISE Baltijas atklātās sapulces lika iegūt pārliecību, ka konferences saturs būs enerģizējošs, daudzveidīgs un noderīgs - praktiski pielietojums dzīvē. Paldies!”

I.A.

“Ir daudz dzirdēts par to kā jāveido informācija, kas būtu noderīga manam klientam, kura risinātu kādas viņu problēmas. Jāsāk darīt!”

A.P.Foto2020.gada martā notiks 9.Baltijas WISE konference.